Witamy na naszej stronie internetowej!
Zachęcamy do składania ofert na projekty budownictwa wodnomelioracyjnego i ziemnego, ochrony środowiska i do owocnej współpracy.
Czym się zajmujemy
Wykonujemy kompleksowe usługi projektowe z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego, ziemnego, zewewnętrznych sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:
  • opracowania studialne
  • projekty koncepcyjne
  • projekty budowlano - wykonawcze
  • operaty wodnoprawne
  • ekspertyzy
  • inwentaryzacje obiektów
Nadmieniamy, że chętnie podejmujemy się wykonywania nietypowych opracowań projektowych, których z różnych przyczyn nie chcą podjąć się inne jednostki projektowania- często daje to efekt dodatkowy w postaci pionierskich rozwiązań, wyróżnień a nawet patentów - (zapraszamy do odwiedzenia działu 'Referencje').

Wyspecjalizowani jesteśmy w opracowaniach projektowych w branży budownictwa wodnego i ziemnego dla potrzeb górnictwa odkrywkowego , górnictwa węgla kamiennego , górnictwa miedziowego , wszelkich zakładów przemysłowych.
Strona formalna
Na rynku usług projektowych istniejemy od 1993 roku.
Podstawą formalno - prawną naszej działalności jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 11 grudnia 1993 roku pod nazwą:
"AQUARIUS" Biuro Usług Wielobranżowych Maślej Michał
ul. Filipowicza 8, Wrocław 52- 208
Pełnomocnikiem biura jest mgr Kopczyńska - Maślej Jolanta.
Urząd Statystyczny we Wrocławiu nadał numer identyfikacyjny
REGON 930262384
Właściciel biura - mgr inż. Michał Maślej zajmuje się projektowaniem od 01 października 1977 roku; państwowe uprawnienia projektowe uzyskał 14. 03. 1990 roku. Nadał je Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury w specjalności wodno - melioracyjnej bez ograniczeń.

Biuro stale współpracuje z projektantami branży konstrukcyjno- budowlanej i elektrycznej ,specjalistami gospodarki leśnej ; inni są pozyskiwani w miarę potrzeb.
Ponadto w bardziej trudnych przypadkach, do dobrej tradycji biura należy
zwracanie się o skonsultowanie problemów projektowych
z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu.
Aktualności
Aktualnie w końcowej fazie odbioru przez Zamawiającego jest PB-W zabudowy przerwy wałowej
na jednej z większych rzek Dolnego Śląska - dopływu lewego rzeki Odry.


Właściciel biura - mgr inż. M. Maślej sprawdza PB- W ujęcia dennego wód powierzchniowych na jednym z cieków,
w zlewni rzeki Bóbr, dla znanego kurortu i ośrodka sportów zimowych Dolnego Śląska.


Prowadzimy własne prace studialne i koncepcyjne nad zagadnieniami ujęcia i wykorzystania wód opadowych z połaci dachów,
tarasów, balkonów domów jednorodzinnych - chętnie nawiążemy współpracę z osobami lub instytucjami dzielącymi nasze pasje.
Truizmem wydaje się przypominanie korzyści z ujęcia i wykorzystania wód opadowych : oszczędność wody pitnej do podlewania
zieleni; zmniejszenie wezbrań fal deszczowych w sieci kanalizacyjnej i w oczyszczalniach itp.


Ponadto poszukujemy zainteresowanych instytucji - zarządów melioracji wodnych, spółek wodnych i gmin wiejskich, do
współpracy nad bezobsługowymi urządzeniami umożliwiającymi małą retencję wodną w sieciach rowów i kanałów w ciągu całego
roku.

Pozostajemy otwarci na Państwa zapytania i sugestie i zapraszamy do owocnej współpracy !
Kontakt
Siedziba firmy i adres korespondencyjny:

"AQUARIUS" BIURO USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
52-208 Wrocław, ul. Filipowicza 8
tel./fax (0-…-71) 373-04-81
tel. (0-…-71) 368-10-38
e - mail : biuro@aquarius-buw.pl

Jeśli preferują Państwo bezpośredni kontakt elektroniczny proszę kliknąć tutaj
lub wypełnić formularz wspomagany programem Outlook
Dziękujemy za wiadomość
Wystąpił błąd prosimy spróbować później